Trường Quốc tế AIS

Trường Quốc tế AIS

Đánh giá

Giới thiệu

Giáo dục là một cuộc hành trình, và tại AIS chúng tôi mong được hỗ trợ con em quý vị dù các em chỉ học với chúng tôi một phần hay toàn bộ chương trình giáo dục. AIS nổi tiếng về khả năng, sự cam kết và quan tâm của giáo viên giảng dạy và nhân viên điều hành của mình, điều đó đảm bảo rằng mỗi học sinh được nhận diện và hỗ trợ một cách chuyên biệt.a

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share