Trường quốc tế Canada Việt Nam

Trường quốc tế Canada Việt Nam

Đánh giá

Giới thiệu

Tại Hệ thống Trường quốc tế Canada, chúng tôi mang đến những chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện – nuôi dưỡng thể chất, tâm hồn, trái tim và khối óc trên tinh thần “nâng cánh trí tuệ, giữ gìn bản sắc”.

Học sinh của chúng tôi được lớn lên trong các quốc gia đang phát triển, nơi mà sự vận động và thay đổi diễn ra không ngừng mỗi ngày. Những thách thức cũng như cơ hội trong một nền kinh tế toàn cầu và đa văn hóa luôn đòi hỏi con người cần có trình độ học vấn cao, kỹ năng giao tiếp tự tin, có khả năng tiếp nhận và đánh giá thông tin đa chiều, dễ dàng hội nhập, sẵn sàng chia sẻ, đồng cảm và không ngừng cố gắng.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

12 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share