Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương

Đánh giá

Giới thiệu

Hệ thống trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (APC)  –  Nơi đào tạo học sinh thành những công dân toàn cầu, bởi mục tiêu giáo dục của APC là đào tạo một thế hệ trẻ tài – đức vẹn toàn, tự tin hòa nhập cùng thế giới.

Để đạt được mục tiêu này toàn bộ hoạt động giáo dục của APC dựa trên 5 tiêu chí cơ bản là: Quan điểm giáo dục toàn diện; chương trình hiện đại, cập nhật; phương pháp đào tạo tiên tiến; đội ngũ giáo viên chất lượng, tận tâm; chăm sóc học sinh chu đáo, toàn diện.

Hình ảnh

Bản đồ

Thống kê

16 Views
0 Rating
0 Favorite
0 Share